Phone : 0935.65.04.65

Gọi để được tư vấn ngay

Du lịch Hội An

Làng mộc Kim Bồng Hội An - Làng nghề hàng trăm năm tuổi

Làng mộc Kim Bồng Hội An

Làng mộc Kim Bồng Hội An là Làng nghề truyền thống tại đây, đây là một phần di sản văn hóa lịch sử còn lại

Làng mộc Kim Bồng Hội An - Làng nghề hàng trăm năm tuổi

Làng mộc Kim Bồng Hội An

Làng mộc Kim Bồng Hội An là Làng nghề truyền thống tại đây, đây là một phần di sản văn hóa lịch sử còn lại