Phone : 0935.65.04.65

Gọi để được tư vấn ngay

Du lịch Hội An

Làng mộc Kim Bồng Hội An - Làng nghề hàng trăm năm tuổi

Làng mộc Kim Bồng Hội An

Làng mộc Kim Bồng Hội An là một phần di sản văn hóa lịch sử còn lại của Hội An. Làng nghề truyền thống này

Làng mộc Kim Bồng Hội An - Làng nghề hàng trăm năm tuổi

Làng mộc Kim Bồng Hội An

Làng mộc Kim Bồng Hội An là một phần di sản văn hóa lịch sử còn lại của Hội An. Làng nghề truyền thống này