Phone : 0935.65.04.65

Gọi để được tư vấn ngay

Hình thức thanh toán

CHỌN 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN SAU

1- THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY
CÔNG TY TNHH MTV DV DL ĐÀ NẴNG OPEN TOUR
• lô 39 cao lỗ mân thái, Sơn Trà, Đà Nẵng
• MST:
• Tel:0935.65.04.65
2- CHUYỂN KHOẢN
• Vui Lòng Liên Hệ Trực Tiếp để nhận Tài Khoản Công Ty. Quý khách ghi rõ phần nội dung chuyển khoản: Họ tên + số điện thoại + nội dung thanh toán.
Thông Báo Chuyển Khoản: Ngay sau khi chuyển khoản, Quý khách vui lòng gọi 0935 65 04 65 hoặc gửi về
email sales@danangopentour.vn để thông báo cho chúng tôi biết.